TOTEMM

EEN GRENSVERLEGGEND DRIEJARIG ONDERWIJSPROJECT

Toen docenten in 2016 het plan vatte om op zoek te gaan naar een verloskundig-inhoudelijke minor op wo-niveau, wisten wij niet dat hieruit een vergaande, plezierige en inspirerende samenwerking met de Universiteit van Nottingham zou voortvloeien. Wij zijn heel trots op deze samenwerking! Zo gaan er sinds twee jaar jaarlijks ongeveer tien studenten naar Nottingham om een minor te volgen. Er zijn ook studenten in Nottingham geweest om onderzoek te doen voor hun bachelor these en sinds dit studiejaar zijn we gestart met een driejarig Erasmus+ project genaamd TOTEMM.


tekst: Noortje Jonker


TOTEMM staat voor Transforming transnational intercultural sensitivity for midwifery students through an inclusive mobility model. Het is een onderwijsontwikkelingsproject waar vier landen aan meewerken. Docenten en studenten van universiteiten van Milaan (Italië), Tallinn (Estland), Nottingham (Verenigd Koninkrijk) en Academie Verloskunde Amsterdam Groningen als university of applied sciences ontwikkelen gezamenlijk onderwijs dat bedoeld is voor studenten die interculturele competenties willen ontwikkelen in het verloskundig domein. Deze vier onderwijsinstellingen zijn het eens over het volgende standpunt:

“Eigentijds verloskundig onderwijs vereist van studenten dat zij inzicht en begrip hebben in de wereldwijde gezondheidszorg en de daarbij behorende interculturele competenties beheersen die bij de uitvoering van inclusieve verloskundige zorg nodig zijn (ICM, 2013).”

Het onderwijs dat TOTEMM ontwikkelt staat daarom in het teken van public health en midwifery. TOTEMM-onderwijs biedt naast public health competenties (kennis, vaardigheden en houding) ook onderwijs aan waarbij je in groepsverband kunt werken aan interculturele competenties. Tegelijkertijd wordt er binnen het TOTEMM-project onderwijskundig onderzoek gedaan naar hoe deze competenties worden gemeten en hoe deze worden aangeleerd. TOTEMM is van mening dat veel studenten de mogelijkheid missen om te kunnen reizen en studeren tijdens hun studie. In de huidige context van mantelzorg, leenstudiebeurzen of moederschap zijn steeds minder studenten in staat om het vaderland even te verlaten voor een internationale studie-ervaring. TOTEMM wil meten of deze fysieke mobiliteit ook echt nodig is om deze interculturele competenties te behalen. Zo zal er veel geleerd worden volgens het concept internationalisering@home (geen mobiliteit) en is er een groep studenten die wel een bezoek brengen (wel mobiliteit) aan een van de deelnemende universiteiten (of applied sciences). We zijn benieuwd naar de resultaten!

HOE ZIET HET ONDERWIJS ERUIT?

Het TOTEMM-project heeft nu nog slechts één internationale en één skype-bijeenkomst gehad. Tijdens deze eerste bijeenkomsten werd duidelijk hoe goed we elkaar aanvoelden en hoe bijzonder het is om met andere internationale docenten en studenten over dezelfde passie te praten: verloskunde en verloskundig onderwijs. Begin december hebben wij samen met meer dan 30 deelnemers de eerste contouren van de blauwdruk van de cursus neergezet. TOTEMM wordt een onderwijsonderdeel waarin naast een basismodule over public health gekozen kan worden uit meerderde modules over public health in midwifery. De hoofdonderwerpen van de vier e-learning modules zijn:

  • Promoting positive lifestyle choices for women within their communities.
  • Empowering women to maintain their sense of safety.
  • Championing the needs of the migrant population.
  • Optimizing psychological wellbeing for women and their families.

Wil je meer weten over TOTEMM, of wil je samenwerken in TOTEMM? Dat kan! Gedurende de komende drie jaar hebben we steeds meer hulp nodig van studenten, docenten en verloskundigen uit het werkveld. Neem contact op met Anne-Marike Smit, projectleider of Noortje Jonker, beleidsadviseur internationalisering.

Waarom is TOTEMM uniek?

Onderwijsontwikkeling met en door studenten


Onderwijsontwikkeling met en door verloskundigen van vier instituten


Onderwijs aangeboden bekeken vanuit een sociaal perspectief


Een driejarig project waarin uitwisseling en inspiratie over verloskundig onderwijs wordt gefaciliteerd door Erasmus gelden van de Europese Commissie


Hoogstaand innovatief onderwijs op het gebied van digitalisering, student­participatie en internationale verloskundige expertise