Resultaten IRIS-studie

geen extra standaard echo’s

De IRIS-studie onderzocht of het aanbieden van standaard extra echo’s in het derde trimester van de zwangerschap zou leiden tot betere gezondheidsuitkomsten voor het kind. Belangrijkste resultaat: het is níet bewezen dat extra echo’s bijdragen aan betere gezondheidsuitkomsten voor het kind en zou daarom niet standaard aangeboden moeten worden.

Groeivertraging is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte onder pasgeboren baby’s. Steeds vaker worden echo’s standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen, ook als daar geen medische reden voor is. Het was echter niet bekend of dit leidde tot betere uitkomsten. In de IRIS-studie (IUGR Risk Selection Study) werden de voor- en nadelen van routine echoscopie in het derde trimester gemeten bij een laagrisico zwangerschap.

Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit voorkomen kunnen worden. Maar de echo zou kunnen leiden tot onnodig medisch ingrijpen .

Aan het onderzoek hebben 60 Nederlandse verloskundigenpraktijken deelgenomen en het is uitgevoerd onder 13.046 vrouwen met een laagrisico zwangerschap: 7.067 in de interventie­groep en 5.979 in de controlegroep. In de controlegroep werd de gebruikelijke zorg aangeboden met een groei-echo alleen wanneer daarvoor een medische reden was. In de interventiegroep kregen zwangere vrouwen naast gebruikelijke zorg standaard ook twee groei-echo’s aangeboden, een bij 28-30 weken en een bij 34-36 weken. Tot een week na de geboorte is perinatale mortaliteit en morbiditeit gemeten.


Wat bleek? Groeivertraging werd vaker vermoed bij de vrouwen in de interventiegroep (32% versus 19%). Maar dit leidde niet tot betere gezondheidsuitkomsten. In de interventiegroep kwamen ernstige gezondheidsuitkomsten bij 1,7% van de kinderen voor en in de controlegroep bij 1,8%. Dit verschil is niet statistisch significant.

Bij 10% van de vrouwen in de interventiegroep en 3% in de controlegroep werd gedacht dat er sprake was van groeivertraging terwijl de baby bij de geboorte niet klein bleek. In de interventiegroep werd de bevalling iets vaker ingeleid (15,9% versus 13,7%).


RESULTAAT EN AANBEVELING

Het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap leidt niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby en er werden wel meer bevallingen ingeleid. Op basis van deze resultaten is het aanbieden van standaardecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico op complicaties niet aan te bevelen. Verder onderzoek is nodig naar het voorkomen van slechte uitkomsten door groeivertraging.

Benieuwd naar het volledige artikel?

Het is gepubliceerd in het gezaghebbende British Medical Journal (BMJ). Dit artikel is gratis beschikbaar en te downloaden via de AVAG-website of via onderstaande button.

Vanaf januari is onderzoeker en verloskundige Corine Verhoeven aangesteld als Professor in Midwifery aan the Univerisity of Nottingham voor 1 dag in de week waar ze zich bezig gaat houden met onderzoek naar verloskundige zorg, het begeleiden van promovendi en lesgeven aan de masteropleiding Midwifery. Nog een verloskundige hoogleraar, fantastisch nieuws! We feliciteren Corine van harte met deze mooie prestatie en wensen haar veel succes in Nottingham!

Subsidies voor Midwifery Science!

De onderzoeksafdeling heeft een RAAK-subsidie binnengehaald voor onderzoek naar het landelijk implementeren van het antenataal CTG in de verloskundigenpraktijk, zodat zwangere vrouwen in het hele land – indien geïndiceerd – gebruik kunnen maken van deze zorg dicht bij huis.

Door het binnenhalen van subsidie voor de SWING-studie kan er gestart worden met het opzetten van een leernetwerk voor zorgverleners en vrouwen.

Online module voor zwangeren

Afgelopen zomer is de online module Zwangerschap & Geboorte gelanceerd tijdens het middagsymposium Zwangerschap & Geboorte – Vrouwen aan het woord in Groningen. De module biedt zwangere vrouwen een plek waar ervaringsverhalen samenkomen met betrouwbare informatie. Voor zwangeren en hun omgeving, maar zeker ook bruikbaar in de (bij)scholing van (aanstaande) zorgverleners.

De module is te vinden via de website www.pratenovergezondheid.nl bij Zwangerschap & geboorte.

Ank de Jonge is op 1 december benoemd tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap (Midwifery Science) aan het Amsterdam UMC. Een mooie mijlpaal!

Ze is de eerste Nederlandse verloskundige op een reguliere leerstoel verloskunde. Ank was al hoofd van de afdeling Midwifery Science, die Amsterdam UMC en AVAG in samenwerking organiseren.

Dit is een belangrijke stap voor Ank de Jonge, voor AVAG en voor de ontwikkeling van het vak verloskundige! Het is prachtig dat het harde werken van veel collega’s jarenlang nu geleid heeft tot deze hoogleraarspositie voor een Nederlandse verloskundige.


We feliciteren prof. dr. Ank de Jonge en de verloskundige gemeenschap in Nederland van harte met deze benoeming!

SAVE THE DATE

De oratie van Ank vindt plaats op donderdag 4 juni 2020 om 15.45 uur in de Aula van de VU. Voorafgaand vindt er een symposium plaats.