Evaluatie curriculum

In 2014 heeft AVAG een vernieuwd curriculum ingevoerd. Aanleiding hiervoor waren de verwachte ontwikkelingen in de organisatie van de geboortezorg, de academisering van de opleiding en het veranderde beroepsprofiel. Dit curriculum draait nu 5 jaar en het is tijd voor een evaluatie; hoe kunnen we het onderwijs van AVAG nog verder verbeteren en grotere verbeterinterventies doorvoeren?

De evaluatie bestaat uit verschillende fases, waaronder de meetfase, de analysefase en de verbeterfase. In de meetfase hebben we intern van de docenten, maar ook van stagebegeleiders en alumni, ruim informatie gekregen over goede maar vooral ook minder goede ontwikkelingen in de opleiding. We hebben heel erg veel waardevolle input gekregen, waar we erg blij mee zijn. In de analysefase hebben we de genoemde onderwerpen verder uitgediept.

We hebben alle informatie onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

 • Beroepsontwikkeling
 • Studeerbaarheid/organiseerbaarheid
 • Maatwerk/gepersonaliseerd onderwijs
 • HBO+, WO+ en PH (inhoud)

We hebben alle informatie onderverdeeld in vier hoofdthema’s:

 • Organisatie
 • Digitalisering

Op de AVAG-dag van 28 november hebben we onze eerste verbeterplannen gelanceerd en we gaan deze plannen nu zo snel mogelijk verder uitwerken met de verschillende inhoudsdeskundigen. Zo willen we de inhoudelijke beroepsontwikkeling van de studenten beter ondersteunen en de studeerbaarheid verhogen.

Om enkele van de verbeterplannen in september 2020 al van start te kunnen laten gaan zal de uitwerking en implementatie al voor het opstellen van het Opleidings- en Examenreglement (OER) in april 2020 klaar moeten zijn. Dat betekent doorwerken dus!

Wij hopen in het volgende nummer van InTouch meer te vertellen over de inhoudelijke veranderingen.

PROJECTGROEP

 • Annemiek van der Kraan (projectleider) 
 • Anke Witteveen (curriculumcommissie & docent Amsterdam)
 • Danique Brandsma (student 3e jaars)
 • Carien Baas (LLKR&H & docent Groningen)
 • Geeske Dronkers (kwaliteitsmedewerker AVAG)
 • Tamara Abreu de Lima (secretariële ondersteuning)

Toekomst AVAG

In juni heeft een commissie van wijze lieden, commissie Bruijn, een advies uitgebracht over de toekomst van onze bacheloropleiding verloskunde. Het bestuur van AVAG had samen met de besturen van Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC (de beide stichtende partners van AVAG) opdracht gegeven tot het opstellen van dit advies.

De commissie adviseerde om de licentie voor de bacheloropleiding binnen Hogeschool Inholland te houden en om vanuit die positionering verder te werken aan de academisering. De gezamenlijke besturen hebben die aanbevelingen overgenomen. Daarnaast had de commissie nog een aantal adviezen over de masterontwikkeling en de borging van de opleidingslocatie in Groningen, waarover we ons eerst nader willen buigen.

Inmiddels zijn we bezig met een plan van aanpak waarin we uitwerken hoe we samen met de andere verloskundeopleidingen en de beroepsvereniging KNOV tot een breed gedragen visie gaan komen op de bachelor-master structuur voor de verloskundeopleiding. De komende twee jaar gaan we onze inbedding in de Hogeschool Inholland versterken en gaan we een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitwerken tussen Inholland en Amsterdam UMC, die de samenwerking rond opleiden en onderzoek voor de komende jaren een goede basis blijft bieden. Daarbij kijken we ook opnieuw naar de samenwerking met het UMCG in Groningen. En we kijken breder hoe we duurzaam de opleiding en het onderzoek in zowel Amsterdam als Groningen kunnen borgen.


Ontwikkelingen blijven volgen? In de InTouch blijven we belangrijke ontwikkelingen melden.