Promovendi
aan het woord

Er lopen inmiddels twaalf promotietrajecten bij Midwifery Science. In de vorige editie vertelden twee promovendi over hun promotietraject. Nu zijn Bahareh en Annika aan de beurt.


Tekst: Stefanie Hendriks


PROMOVENDUS BAHAREH GOODARZI

Bahareh Goodarzi is docent bij AVAG en onderzoeker bij Midwifery Science, Amsterdam UMC. Ze promoveert op het onderzoek Risicoselectie in de geboortezorg.

“Ik ben eind 2015 begonnen met mijn promotieonderzoek naar risicoselectie in de geboortezorg. Ik heb dit onderwerp zelf aangedragen bij de onderzoeksafdeling. Het was toen, en nu nog steeds, een hot item, samenhangend met de discussies rondom de integrale zorg en herziening van de VIL. Ik sprak prof. dr. Raymond de Vries hierover op het ICM-congres in Praag en daarna ging het balletje rollen. Wat me aanspreekt aan dit onderwerp, en wat ik dus graag wil onderzoeken, is waarom er verschillen zijn in risicoselectie en wat die verschillen zijn. Iedereen praat over evidence based zorg, en toch maken verschillende zorgverleners andere keuzes bij een zelfde casus en richten landen hun geboortezorg systeem verschillend in. Wat voor zorg een zwangere krijgt, hangt dus af van de context.


Ik bestudeer de risicoselectie vanuit verschillende perspectieven: historisch, conceptueel en vanuit de praktijk (organisatie, variatie, onderbouwing). Het idee bestaat dat Nederland een heel uniek systeem van risicoselectie heeft en dat dit een van de oorzaken is van de verwijscijfers en perinatale sterftecijfers. Maar elk land heeft bijvoorbeeld zoals onze VIL afspraken over verwijzen. Er wordt momenteel flink gesleuteld aan de organisatie van risicoselectie, maar dit is slecht onderbouwd met onderzoek. Ik hoop de geboortezorg meer duidelijkheid en inzicht te bieden over wat risicoselectie is en waar in Nederland de krachten liggen en waar verbetering en verandering nodig is.

Promoveren is ontzettend leuk en leerzaam. En tijdrovend. Ik heb dit onderzoek zelf opgestart, moest een projectplan schrijven en de wetenschaps- en medisch ethische commissie om toestemming vragen. En ik geef ook nog onderwijs op de academie in Amsterdam. Ik benader mijn vak als docent nu meer wetenschappelijker en ben me ook bewust van de tekortkomingen van onderzoek. Studenten zijn inspirerend, en heel kritisch. Ik praat en discussieer veel met ze.

Promoveren is een proces wat altijd doorgaat in je hoofd én is een creatief proces. Je leert out of the box denken, aanpassen aan bijv. actualiteiten en problemen oplossen. Na mijn promotie, ik hoop begin 2022, heb ik weer tijd voor andere dingen. Wellicht weer deels de praktijk in. Ik maak nu kennis met het kritisch feminisme; ook dat lijkt me leuk om iets mee te doen in de toekomst.”


Doe ook mee aan dit onderzoek! Want samen weten we meer.

“Promoveren is een proces wat altijd doorgaat in je hoofd én is een creatief proces.”
“Wij zoeken nog zwangeren en verloskundigenpraktijken, die zwangeren willen werven!”

PROMOVENDUS ANNIKA WALKER

Annika Walker is verloskundige en onderzoeker bij Midwifery Science bij Amsterdam UMC. Ze promoveert op het onderzoek Voluit zwanger – onderzoek naar veerkracht tijdens en na de zwangerschap.

“Voor verloskunde heb ik psychologie gestudeerd. Mijn interesse lag dus ook altijd bij de psychologische kant van het vak verloskunde. Na mijn verloskunde diploma heb ik anderhalf jaar gewerkt als waarneemster in Amsterdam en Haarlem. Toen ik de vacature zag voor een promotietraject bij Voluit zwanger, heb ik direct gesolliciteerd. Onderzoek doen trekt mij; in een onderwerp duiken en relevante resultaten vinden die bijdragen aan het welzijn van de zwangere vrouw en haar baby.

Met Voluit zwanger doen we onderzoek naar het verhogen van veerkracht bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Vooral onder zwangeren is hier nog niet veel onderzoek naar gedaan. We hopen dat het aanbieden van een zelfhulp veerkrachtcursus de veerkracht verhoogt en dat dit leidt tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby en moeder.


Ons onderzoek richt zich op mild depressieve zwangere vrouwen (10-20% van alle zwangeren), waar vaak geen passende zorg voor is, mede omdat het hebben van depressieve gevoelens in de zwangerschap vaak nog steeds taboe is. Het onderzoek is opgesplitst in twee delen: een interventieonderzoek onder 290 zwangere vrouwen met depressieve klachten, wij bieden deze vrouwen de zelfhulp veerkrachtcursus aan. Deze cursus is laagdrempelig, positief gekaderd en goed passend bij de eerste lijn. Daarnaast vindt er een cohortonderzoek plaats onder vier-tot vijfduizend vrouwen waarbij we kijken hoe veerkracht samenhangt met depressie, angst en zwangerschaps- en kinduitkomsten.

Ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn eerste artikel, die gaat over prenatale risicofactoren voor postpartum depressie. In oktober mocht ik samen met projectleider Jens Henrichs hierover presenteren op de preconference van de Annual Meeting van de International Society for Developmental Psychobiology in Chicago; een ontzettend mooie ervaring!”


Wij zoeken nog zwangeren en verloskundigenpraktijken, die zwangeren willen werven! Neem voor meer informatie contact op met Annika via voluitzwanger@vumc.nl.