MIO-bijeenkomsten
Opleiders in de verloskunde

De MIO-bijeenkomsten, georganiseerd door de KNOV, stonden dit najaar in het teken van Opleiders in de verloskunde. Dit thema is gekozen door de samenwerkende opleidingen verloskunde en de KNOV samen, vanwege het belang van de rol van de verloskundige als opleider in de praktijk. In het beroepsprofiel is deze rol namelijk expliciet opgenomen, maar in de praktijk heeft bijna iedere verloskundige met deze rol te maken.


tekst: Liesbeth Kool, docent en relatiebeheerder in Groningen


COMPETENTIEPROFIEL

Deze MIO is op landelijk niveau ontwikkeld. Ook de vernieuwde scholing Stagebegeleiding is inmiddels op landelijk niveau vormgegeven, waarbij dezelfde scholing op alle opleidingslocaties wordt aangeboden in vier losse modules. Deelname aan alle vier de modules met voorbereidingsopdracht en een eindopdracht binnen twee kalenderjaren leidt tot een certificaat voor de scholing met bijbehorende accreditatiepunten.


Voor deze gezamenlijke scholing Stagebegeleiding is een competentieprofiel ontwikkeld voor een stagebegeleider op drie niveaus: beginnend, gecertificeerd en ervaren. Nieuw hierbij is dat iedere verloskundige na afstuderen beginnend begeleider is en een verloskundige in opleiding (VIO) kan begeleiden tijdens het spreekuur of de dienst. Dat wil zeggen: uitleg en instructies geven, feedback geven op de uitvoering van het werk en een beroepssituatie (KPB) beoordelen. Een gecertificeerd begeleider geeft een geheel begeleidingstraject van een VIO vorm, van kennismaking tot afronding van de stage, waarbij de stagebegeleider zicht houdt op de vorderingen van de student, contact onderhoudt met de collega’s over de begeleiding van de student en de student beoordeeld op het geheel van de stage: de verrichtingen, de KPB’s en het professioneel gedrag. Een ervaren begeleider heeft nog meer overstijgende competenties; zorgt voor een veilig leerklimaat op de afdeling/in de praktijk en denkt na over verbeteringen in de begeleiding en beoordeling en kan een aangepast traject in de praktijk ontwikkelen voor VIO’s met een specifieke vraag of een wat afwijkend traject.


MIO-BIJEENKOMST

Tijdens de MIO-bijeenkomsten stond het reflecteren op het begeleiden van VIO’s in de praktijk centraal, een onderdeel uit module 4. Iedere deelnemer maakte een reflectie op een begeleidingssituatie met een VIO. Tijdens de bijeenkomst werd dan aan de hand van een artikel gediscussieerd over wat het bieden van stages kan opleveren voor jezelf als begeleider. Verschillende situaties werden met elkaar onderzocht; hoe is deze situatie gelopen en wat betekent dat voor jouw rol als begeleider, hoe kan het een volgende keer beter? Deelnemers gaven terug dat bijvoorbeeld bewustwording van de positie van een VIO en de huidige generatie VIO’s van belang is bij de begeleiding. Om even los te komen van je eigen opleidingstijd en die als referentiepunt te beschouwen. En soms moeten verwachtingen worden bijgesteld door zowel VIO als opleider. Het kan bijvoorbeeld ook helpen om de VIO uit te nodigen om vanuit het perspectief van de begeleider of van de buitenwereld te (leren) kijken. De bijeenkomsten waren een succes en de KNOV heeft besloten om deze bijeenkomsten in het voorjaar nogmaals aan te bieden, om zo meer verloskundigen de gelegenheid te geven om te reflecteren op de eigen rol als opleider. De bijeenkomst wordt door collega’s aangeraden voor alle verloskundigen! Zoals gebruikelijk zijn deze bijeenkomsten geaccrediteerd.


Wil je je ontwikkelen tot bekwame stagebegeleider en een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toekomstige collega’s? Houd de website van de KNOV in de gaten voor nieuwe data in het voorjaar en meld je aan!

Evaluaties stages

Vanaf februari 2020 ontvangen eerstelijns stagebegeleiders én studenten na elke stage een korte vragenlijst om de gelopen stage te evalueren. We vinden het belangrijk om te weten hoe de stagebegeleider de stage heeft ervaren, zodat we weten wat er goed gaat en/of wat er verbeterd moet worden. Via deze weg ontstaat er meer kennis en inzicht in het leren in het werkveld.


Als eerstelijns stage-instelling ontvang je een rapportage met feedback naar aanleiding van de studentresultaten. Deze terugkoppeling ontvangen praktijken na begeleiding van vijf studenten om zo hun anonimiteit te waarborgen. De rapportage kan vervolgens worden besproken in een gesprek met de opleiding. Voor tweedelijns instellingen is nog niet bekend hoe de terugkoppeling plaatsvindt, afspraken hierover worden nog gemaakt.


Op vrijdag 7 februari 2020 staat het Kennispoort Verloskunde Academiecongres 2020 op de agenda. Deze editie van het Kennispoort congres is speciaal bedoeld voor alle verloskundigen in opleiding, hun stagebegeleiders, docenten, onderzoekers en promovendi die werken aan de opleidingen Verloskunde.

Be there!