De kwetsbare
zwangere vrouw

als thema binnen
interprofessioneel onderwijs

Wat kan een social worker of pedagoog je bieden als verloskundige? Binnen interprofessioneel onderwijs leren studenten van verschillende opleidingen van en met elkaar.

Op 8 maart in Amsterdam gingen studenten van de opleidingen Verloskunde, Verpleegkunde, Social Work en Pedagogiek met elkaar aan de slag rond het thema ‘kwetsbare zwangere vrouwen’. Deze vorm van interprofessioneel onderwijs (IPE) sluit aan bij de interprofessionele beroepen die deze studenten gaan beoefenen.

Tijdens de formulering van het beleid werd interdisciplinair beoordeeld hoe de verschillende disciplines elkaar konden versterken om de kwaliteit van zorg voor de client uit de casus te verbeteren.


Zowel studenten uit Amsterdam als Groningen waren aanwezig en vonden het zeer leerzaam om tijdens de casusbespreking te zien wie welke verantwoordelijkheden, rollen en taken elke discipline had. Met name het inzicht wat je wel of niet van de andere discipline kan verwachten was een “eyeopener”. Daarnaast was het handig om elkaars taal te leren spreken. Zeker omdat communicatie tussen verschillende disciplines vaak het grootste struikelblok is.

GRONINGEN

Ook in Groningen vonden interprofessionele studiedagen plaats in oktober en mei. Kraamverzorgenden in opleiding, artsen in opleiding, VIO’s, O&G-verpleegkundigen trainden samen een aantal scenario’s voor spoedeisende verloskundige zorg.

Er sloten ook een aantal JGZ-verpleegkundigen in opleiding aan om samen een individueel zorgpad te maken voor een kwetsbare zwangere. De dagen werden afgesloten met het oefenen van een warme overdracht tussen de JGZ-verpleegkundigen en de kraamverzorgenden/verloskundigen in opleiding. Alle deelnemers, studenten en trainers, vonden het een waardevolle aanvulling op het bestaande onderwijs. In de evaluatie werden onderstaande voordelen het meest genoemd: meer kennis van elkaars taken en rollen, bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, het komen tot gezamenlijke besluitvorming. Het mooiste van interprofessioneel samenwerken is dat de continuïteit van integrale zorg ook na de zwangerschap en bevalling in het medisch als wel het sociale domein geborgd wordt, wat de gezondheid van moeder en kind ten goede komt.

Een mooie ervaring voor alle studenten en zeker voor herhaling vatbaar!