Beste lezer,

Inmiddels ben ik een half jaar in functie en aardig ingeburgerd aan het raken in AVAG en het veld van de geboortezorg. Een boeiend veld dat in zijn overzichtelijkheid, tegelijkertijd ook best complex is. Ik heb met veel mensen gesproken en – denk ik – een aardig beeld gekregen van wat goed gaat en van de knelpunten en prioriteiten.


Een belangrijke mijlpaal de afgelopen periode was de opleidingsvisitatie. Die is goed verlopen. Het visitatiepanel beoordeelt de opleiding als ‘goed’ en adviseert positief over het aangevraagde bijzonder kenmerk ‘academische en wetenschappelijke vorming’. We zijn uiteraard erg trots op dit resultaat van een jarenlange gezamenlijke inspanning van docenten, studenten, onderzoekers, ondersteuners, stagebegeleiders en andere samenwerkingspartners. Tegen de tijd dat deze InTouch uitkomt, verwachten we de heraccreditatie van de NVAO te hebben ontvangen.


Een belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar is om een bekostigde wo-master Verloskundige Wetenschap van de grond te krijgen; we zijn hierover in gesprek met verschillende strategische partners. Andere belangrijke punten: de verdere flexibilisering en digitalisering van het onderwijs en de ondersteuning, de evaluatie van het ‘nieuwe’ curriculum dat sinds 2014 draait, de benoeming van de hoogleraar Verloskundige Wetenschap / Midwifery Science aan Amsterdam UMC – locatie VUmc, het uitbouwen van de mogelijkheden voor stages in het buitenland, en het moderniseren van ons toetsbeleid.


In deze InTouch gaan we nader in op een aantal specifieke onderwerpen als professioneel gedrag tijdens stages, ontwikkelingen rond internationalisering van het onderwijs, de samenwerking met de verloskundige praktijk en de belangrijkste ontwikkelingen vanuit de vakgroep Midwifery Science. Ik wens u weer veel leesplezier.


Ik verheug me ook het komende studiejaar op een prettige samenwerking met al onze partners. Neem contact met me op als ik nog niet kennis heb gemaakt! Alleen met input van iedereen binnen en buiten AVAG, kunnen wij onze rol voor het geboortezorgveld goed vervullen.


InTouch

Juni 2019, Nr. 23, 10de jaargang


InTouch is een gratis magazine voor alle afgestudeerden en relaties van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. InTouch wil eraan bijdragen dat het contact tussen de Academie en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd of een relatie is, in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Wij stellen reacties en suggesties bijzonder op prijs. Hebt u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten!

Redactieadres

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

Telefoon: 020-495 34 56

intouch@verloskunde-academie.nl

Redactie

Stefanie Hendriks, Joyce Kors, Mart Bakker, Tamana Zamani, Trudy Klomp, Anna Tsiamparlis-Wildeboer, Lara Mackintosh

Eindredactie

Stefanie Hendriks

Ontwerp en opmaak

Fotografie

Ruud Pos

Adressenbestand

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat AVAG zorgvuldig met uw adresgegevens om. Indien u wijzigingen door wilt geven, kunt u dit mailen naar

alumni@verloskunde-academie.nl of verzenden naar hierboven genoemd adres.