TOTEMM

INTERNATIONAAL VERLOSKUNDIG ONDERWIJSONTWIKKELING

In een vorige InTouch kwam het TOTEMM-project al aan bod, een internationaal project waarin onder anderen wordt gekeken hoe studenten culturele competenties kunnen opdoen vanuit huis (internationalisering@home); juist in deze tijd heel actueel.


Tekst: Anne-Marike Smit


DIGITAAL EN INNOVATIEF ONDERWIJS

Dit project is een ERASMUS+ gefinancierd internationaal project van University of Nottingham (UK), Milaan Bicocca (Italie), Tallinn (Estland) en AVAG. Samen met studenten en docenten van deze universiteiten ontwikkelen we digitaal en innovatief onderwijs voor verloskundigen in opleiding dat volledig online en digitaal kan plaatsvinden. Studenten die om verschillende redenen geen buitenlandstage kunnen volgen, kunnen op deze manier toch een buitenlandervaring opdoen. Het Health and e-learning Media team van de University of Nottingham (HELM team) speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de modules. Ze bevatten actuele thema’s rondom public health waarin de zorg voor de zwangere in haar omgeving centraal staat. De verloskundigen in opleiding spelen een cruciale rol in het hele proces van ontwerp tot implementatie van vijf modules. Inmiddels is het ontwerp van de introductiemodule klaar. Aan de andere vier modules wordt op dit moment hard gewerkt. Het complete programma gaat in 2022 van start. Door middel van vragenlijsten aan de verloskundigen in opleiding onderzoeken we of de online onderwijsmodules daadwerkelijk bijdragen aan het ontwikkelen van interculturele competenties zonder dat daarvoor reizen noodzakelijk is. Wil je meer weten? Stuur een email naar TOTEMM@avag.inholland.nl. De projectleden zijn Karin Falkenhagen, Maria van Oost en Anne-Marike Smit.

AVAG HOST ONLINE TEACHING AND LEARNING-EVENT

Maandag 16 november was het zover: het TOTEMM online Teaching and Learning event ging van start. Met als doel: samen met studenten verloskunde uit Italië, Verenigd Koninkrijk, Estland en onze studenten de inhoud van vier onderwijs modules samen te stellen. Welke onderwerpen vinden verloskundigen in opleiding die aan bod moeten komen? Wat zijn inspirerende leervormen? Hoe zou je een module willen afsluiten? Het TOTEMM-project team van AVAG was organisator en host van het november event. Het was een uitdagende klus om een drie daagse online programma samen te stellen en de online tools daarvoor te organiseren. Daarnaast moest het ook inspirerend en vol te houden zijn om drie volle dagen online met elkaar aan het werk te zijn. Gelukkig hebben we hebben het afgelopen half jaar niet stil gezeten en hebben we hard gewerkt aan het upgraden van onze digitale skills. Er deden maar liefst 23 docenten en studenten mee uit de vier verschillende landen. Met experts, allen verbonden aan de AVAG, hadden we een mooie gevarieerd programma samengesteld waarin ook voldoende ruimte was om elkaar te leren kennen en kennis en ervaringen te delen.

De bijdrage van de verloskundigen in opleiding aan het TOTEMM-project is cruciaal en het was fantastisch dat er in november zoveel enthousiaste studenten hebben meegedaan. Want, welke onderwerpen vinden zij dat aan bod moeten komen in de modules? Wat zijn inspirerende leervormen? Hoe wil je een module afsluiten?

WE TRAPTEN AF MET PRESENTATIES OVER DRIE ACTUELE THEMA’S RONDOM ZWANGERSCHAP EN ONDERWIJS.

  1. Lianne Holten presenteerde de onderzoeksresultaten van haar studie naar de toegankelijkheid van abortuszorg in Nederland en de Public Health interventie die zij heeft ontwikkeld om deze toegang te verbeteren.
  2. Elke Slagt-Tichelman vertelde over haar ervaringen met het maken van internationaal verloskunde onderwijs over empowerment van studenten verloskunde ten aanzien van “normal birth”: het Twinning Up North project.
  3. Annemiek van der Kraan sloot af met een interactieve workshop over Centering Pregnancy, waarin docenten en studenten kennismaakten met verschillende online tools die “Sharing and Caring” stimuleren.

De presentaties hielpen ons de thema’s van de vier modules levendiger te maken zodat we in de workshops inhoudelijk sneller met elkaar de diepte in konden gaan. De online workshops werden begeleid door het HELM team. Zij gebruikten het ASPIRE framework (model voor het ontwerpen van e-learning tools of RLO’s = reusable learning objects) dat het samenwerken met studenten aan het ontwerp van de modules bevordert. Jet Baalhuis en Anna Alders vertegenwoordigden de AVAG studenten tijdens het event. Ook de komende maanden voorzien Anna en Jet samen met andere AVAG studenten de vier modules na de ontwerpfase van feedback.

Internationaal online samenwerken is inspirerend, blikverruimend én vermoeiend. De geweldige pubquiz vol wonderlijke objecten van www.rijksmuseum.nl (helaas online niet meer beschikbaar) zorgde voor de welkome ontspanning. Na het ophalen van alle ideeën voor de inhoud van de modules gaan de projectleden de komende maanden aan de slag met het creëren van de e-learning modules.

image

THEMA’S ONDERWIJS- MODULES TOTEMM:

  1. Introduction.
  2. Promoting positive lifestyle choices for women within their own communities.
  3. Empowering women to maintain a sense of safety.
  4. Championing the needs of the migrant population.
  5. Optimizing psychological well-being.

JET BAALHUIS

Vierdejaarsstudent

‘In de week van 16 t/m 19 november heb ik deelgenomen aan het TOTEMM Teaching and Learning event. Samen met verloskunde studenten uit Tallinn, Milaan en Nottingham was het de bedoeling dat we online modules gingen ontwikkelen die voor verloskunde studenten beschikbaar zouden zijn. Ik vond het heel leerzaam om ervaringen van verloskunde studenten uit andere landen te horen. Ook heeft het mijn visie in perspectief gezet door te horen hoe de geboortezorg in het buitenland is georganiseerd. Hopelijk wordt het doorlopen van de modules net zo leerzaam als het ontwikkelen ervan!’

ANNA ALDERS

Eerstejaarsstudent:

‘In november heb ik meegedaan aan het TOTEMM Teaching and Learning event. Eerst was ik onzeker over wat ik als eerstejaarsstudent zou kunnen bijdragen, maar dit bleek uiteindelijk geen probleem te zijn. Wij hadden als studenten namelijk de taak om bij het ontwikkelen van een verloskunde module te vertellen wat wij bijvoorbeeld fijne manieren vinden om stof aangeboden te krijgen en getoetst te worden. Het ging dus vooral over onze voorkeuren en niet perse over onze kennis. Al met al waren het een leuke drie dagen. Het was niet alleen leuk om bij te dragen aan een leermodule die ook echt gebruikt gaat worden maar ook heb ik veel nieuwe dingen geleerd over verloskunde in het algemeen en verloskunde in het buitenland!’

ALEXANDRA CAMPBELL

Midwifery student, University of Nottingham

'I have enjoyed working with you and everyone else on the project- I really feel I have learnt so much in this time and am grateful to have had this opportunity.'

BEA BENNETT

Midwifery student, University of Nottingham

'It was great to network with international colleagues, find out about midwifery in different countries and bring our ideas together to create a brilliant resource. It has the potential to improve so many students' experiences and bring an exciting opportunity to students who are unable to travel.'