HET CHILDBIRTH NETWORK:

ACADEMISCHE VERLOSKUNDIGE
PRAKTIJKEN, SAMEN VOOR EEN STERKE VERLOSKUNDE

Een van de onderzoeken die binnenkort binnen het Childbirth Network gaat starten is Voluit zwanger! Hieronder kunt u

daar meer over lezen. Meer informatie over het Childbirth Network? Of wilt u zich aanmelden als Academische praktijk of deelnemen aan Vecas? Neem dan contact op via cbn@vumc.nl

Contactpersonen:

Locatie Amsterdam:

Tamar Kruit

Corine Verhoeven

Locatie Groningen:

Willemijn Warmink-Perdijk

Het Childbirth Network is een initiatief van AVAG en de afdeling Midwifery Science van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het is een innovatief netwerk met als doelstelling het stimuleren van samenwerking tussen zwangeren, zorgprofessionals en onderzoekers en bovendien het verstevigen van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.

WAT GEBEURT ER BINNEN HET CHILDBIRTH NETWORK?

In het Childbirth Network komen verloskundigen, studenten, cliënten en onderzoekers samen. Binnen een interactief platform worden onderzoeksvragen gezamenlijk vormgegeven. Ook vormen de praktijken een netwerk van academische verloskundigenpraktijken, waarbinnen het onderzoek uitgevoerd wordt en ook binnen deze academische leeromgeving stage geboden wordt. De resultaten van uitgevoerd onderzoek binnen het Childbirth Network zijn toegankelijk voor ­cliënten en zorgverleners.


Het netwerk helpt praktijken daarnaast met het lezen en onderbouwen van hun eigen cijfers en ondersteunt de deelname van praktijken bij het uniform ­verzamelen van data met Vecas (Verloskundig Casusregistratie Systeem) door middel van trainingen. Meer informatie staat op childbirthnetwork.nl.

VOLUIT
ZWANGER!

Het onderzoek Voluit zwanger richt zich op het onderzoeken en versterken van veerkracht bij zwangere vrouwen. Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress.

Waarom veerkracht?

Wist u dat 20% van alle vrouwen last heeft van depressieve klachten tijdens de zwangerschap? Prenatale depressieve klachten leiden niet alleen tot een sterk verhoogd risico op postpartum depressie, maar ook tot een verhoogd risico op vroeggeboorte, lager geboorte­gewicht, en ontwikkeling van cognitieve, emotionele en gedragsproblemen van het kind.

Eerder onderzoek heeft laten zien dat een hoge mate van veerkracht beschermend werkt tegen depressie. Ook kan meer veerkracht bij de moeder tot een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap leiden.


Het onderzoek

Wij willen nagaan wat de relatie is van veerkracht, stemmingsklachten en andere belangrijke factoren (zoals zwangerschapscomplicaties of ervaring van de bevalling) en of de zelfhulp veerkrachtcursus ‘Voluit zwanger’ depressieve klachten bij zwangeren en de hieraan gerelateerde risico’s kan verminderen.

Wij zijn nog op zoek naar praktijken die mee willen werken aan de werving van zwangeren voor dit belangrijke onderzoek. Meld je aan via voluitzwanger@vumc.nl of 020- 444 2386!

Midwifery Science
Groningen

Goed nieuws vanuit Midwifery Science Noord Nederland. Onze docenten en onderzoekers Lilian Peters en Esther Feijen-de Jong hebben met hun onderzoeksprojecten subsidie gekregen van ZonMw:

PROJECT 1

Genaamd “identifying and improving tailored care interventions for vulnerable pregnant women” is een project waarin we de implementatie van interventies voor kwetsbare zwangere vrouwen willen verbeteren. Dit gaan we doen middels participatief actie onderzoek. In het project speelt AVAG (door middel van de participatie van docenten en studenten) een grote rol, net als het consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland.

PROJECT 2

Project 2 is het gehonoreerde project “Together we’ll quit smoking!” waarbij het doel van het project is het optimaliseren van de implementatie van de Trimbos-richtlijn in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage sociaaleconomische status die tijdens of na hun zwangerschap roken. Het uiteindelijk doel is het reduceren van roken tijdens en na de zwangerschap. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met docenten en studenten van AVAG, huisartsen, verslavingsartsen en jeugdgezondheidsartsen in samenwerking met Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland. Dit consortium heeft een netwerk van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgsters, en jeugd gezondheid artsen werkzaam in Groningen, Drenthe of Friesland.