Beste lezer,

Pas twee weken in dienst bij AVAG en meteen valt me al de eer te beurt een voorwoord te schrijven voor ons relatiemagazine InTouch. Ik kan nog niet heel veel zeggen over wat ik bij AVAG allemaal mee heb gemaakt. Dus stel ik mezelf maar even voor.

Ik ben opgeleid tot ‘arts voor maatschappij en gezondheid’. Ik heb eerst 15 jaar bij de GG&GD in Utrecht gewerkt; als arts-epidemioloog, beleidsadviseur, forensisch geneeskundige en hoofd jeugdgezondheidszorg. In 2001 promoveerde ik op een bestuurskundig proefschrift over het gebruik van wetenschappelijke kennis bij beleidsvorming in de jeugdgezondheidszorg.

De jaren daarna werkte ik eerst als stafmanager in de algemene psychiatrie en later als directeur zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik me met bedrijfsvoering, academisering en zorgprogrammering bezig heb gehouden. De laatste drie jaar was ik directeur effectiviteit en vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut. Daar was ik nauw betrokken bij de landelijke professionaliseringsagenda in het multidisciplinaire veld van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Ik ben pleitbezorger van de verbinding tussen het evidence-based werken (het verbinden van praktijkkennis van professionals, ervaringskennis van cliënten en wetenschappelijke kennis) en het leren en innoveren. 'Samen lerend doen wat werkt' is de verwoording die in het jeugdveld daarvoor is ontwikkeld. Wie meer over me wil weten, kan me volgen op Twitter of me ‘linken’ via LinkedIn. Ik maak de komende tijd ook graag kennis met al onze partners.

Bij AVAG ga ik me vooral bezig houden met de strategische dossiers. Belangrijk aspect daarin is de academisering van de verloskunde en de opleiding tot verloskundige. Daarvoor is een sterke verbinding nodig tussen de opleiding, het wetenschappelijk onderzoek en de uitvoeringspraktijk. In januari wordt de opleiding geaccrediteerd. AVAG heeft hierbij een bijzonder kenmerk aangevraagd voor academische en wetenschappelijke vorming. We kijken uit naar de accreditatie, omdat het ons een extra mogelijkheid biedt om feedback te krijgen en met het panel de verbetermogelijkheden in de toekomst te verkennen.


Ik verheug me op een prettige samenwerking met iedereen binnen en buiten AVAG.

InTouch

Januari 2019, Nr. 22, 10de jaargang


InTouch is een gratis magazine voor alle afgestudeerden en relaties van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. InTouch wil eraan bijdragen dat het contact tussen de Academie en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd of een relatie is, in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Wij stellen reacties en suggesties bijzonder op prijs. Hebt u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten!

Redactieadres

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

Telefoon: 020-495 34 56

intouch@verloskunde-academie.nl

Redactie

Stefanie Hendriks, Joyce Kors, Mart Bakker, Tamana Zamani, Trudy Klomp, Anna Tsiamparlis-Wildeboer, Lara Mackintosh

Eindedactie

Stefanie Hendriks

Ontwerp en opmaak

Fotografie

Ruud Pos

Adressenbestand

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat AVAG zorgvuldig met uw adresgegevens om. Indien u wijzigingen door wilt geven, kunt u dit mailen naar

alumni@verloskunde-academie.nl of verzenden naar hierboven genoemd adres.