Onderzoek naar respectvolle geboortezorg

Binnen het project respectvolle geboortezorg doet Marit van der Pijl onderzoek naar hoe vrouwen worden bejegend tijdens de bevalling. Inmiddels zijn twee artikelen gepubliceerd en is in het najaar van 2020 een vragenlijst onderzoek uitgezet onder bevallen vrouwen naar hun ervaring met de geboortezorg. De belangrijkste boodschap? Elke bevallingservaring doet ertoe.


Tekst: Marit van der Pijl


image

#GENOEGGEZWEGEN

Sinds de actie #genoeggezwegen in 2016, waarin vrouwen hun negatieve ervaringen met de geboortezorg deelden op social media, is er veel aandacht voor respect in de geboortezorg. Naar aanleiding van vragen vanuit cliëntenorganisatie de Geboortebeweging is Marit van der Pijl in 2018 gestart met haar promotieonderzoek rondom respectvolle geboortezorg. Allereerst is een kwalitatieve analyse uitgevoerd van de verhalen die vrouwen deelden in de #genoeggezwegen actie. Gebrek aan toestemming was hierin het meest genoemde onderwerp. Vrouwen beschreven hoe handelingen tijdens de bevalling werden uitgevoerd zonder dat zij hierover geïnformeerd waren of om hun toestemming was gevraagd. Dit zorgde voor een gevoel van machteloosheid. De analyse van de #genoeggezwegen verhalen gaf een idee over vervelende situaties die mogelijk voorkomen in de geboortezorg in Nederland, maar het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt. Om hier meer inzicht in te krijgen is in het najaar van 2020 een vragenlijst onderzoek uitgezet. Via www.baringervaring.nl konden vrouwen die in de laatste 5 jaar waren bevallen hun ervaring met de zorg delen. Het maakte niet uit of de bevallingservaring positief of negatief was, juist elke ervaring was welkom. Om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken zijn verschillende onderzoekers, organisaties en social media influencers benaderd de vragenlijst te verspreiden. Dit zorgde voor veel aandacht voor de vragenlijst, met name op social mediakanaal Instagram, wat uiteindelijk heeft geleid tot meer dan 12.000 ingevulde vragenlijsten. Dit liet zien dat het onderwerp ontzettend leeft onder vrouwen. Momenteel worden deze data geanalyseerd waarna de resultaten gepubliceerd worden in een volgend artikel.

image

Met het project hopen we meer inzicht te krijgen in waar het goed gaat en waar het beter kan in de zorg voor vrouwen rondom de bevalling. Maar dat is niet het enige. Het project wil ook bijdragen aan het openen van het gesprek over de ervaring van vrouwen met bevallen. Het benoemen en erkennen van gevoelens die de bevallingservaring met zich mee kan brengen is ontzettend belangrijk, zowel voor het verwerken van de ervaring als voor bewustwording onder je naasten of zorgverleners. Zo creëren we een samenleving waarin elke bevallingservaring er echt toe doet.

image