Start programmatisch toetsen

Professioneel gedrag in stage jaar 1


Tekst: Leerlijn Professionaliseren


Met ingang van studiejaar 2021-2022 (september 2021) wordt bij de eerstejaars verloskundigen in opleiding (cohort 2021) het professioneel gedrag programmatisch getoetst.

WAT HOUDT PROGRAMMATISCH TOETSEN IN?

Programmatisch toetsen betekent dat verloskundigen in opleiding (VIO) over een langere periode op meerdere momenten en vanuit verschillende contexten en personen feedback krijgen op hun professioneel gedrag. De feedback krijgen ze binnenschools vanuit de werkgroepen; VIO’s krijgen regelmatig van hun werkgroepbegeleider en medestudenten (peers) geschreven feedback die tevens wordt besproken. In de stages krijgen zij feedback van hun stagebegeleider(s) op hun professioneel gedrag.

Gedurende het studiejaar wordt de feedback die de VIO heeft ontvangen besproken met de studieloopbaancoach. De VIO reflecteert daarop en er wordt vastgesteld of bijsturen van het professioneel gedrag nodig is en zo ja, hoe zij dat gaat aanpakken en of daarbij hulp nodig is. Uiteindelijk wordt op basis van alle feedback op het professioneel gedrag en de reflectie van de VIO daarop door een beoordelingscommissie bepaald of het professionele gedrag voldoende is of niet.

WAT IS HET VOORDEEL VAN PROGRAMMATISCH TOETSEN VAN PROFESSIONEEL GEDRAG?

Tot nu toe kregen studenten een kans met een aantal weken later een herkans voor ‘de toets’ professioneel gedrag. Het veranderen en aanpassen van gedrag kost tijd en moeite. Het voordeel van programmatisch toetsen van professioneel gedrag is dat de VIO waardevolle feedback vanuit meerdere gezichtspunten verzamelt, wordt uitgenodigd daarover na te denken, er op te reflecteren en het te bespreken. Op deze wijze krijgt de VIO de nodige (ontwikkel)tijd om zich professioneel te leren gedragen en kan zij gerichte begeleiding in (laten) zetten als dat moeite kost.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE STAGEBEGELEIDER?

De stagebeleider vult net als anders een formulier in met feedback op de verschillende onderdelen van professioneel gedrag van de VIO (inzet, integriteit, interactie en introspectie). Het enige verschil is dat de stagebegeleider er geen oordeel voldoende of onvoldoende aan geeft. Deze feedback uit de stage wordt samen met alle andere feedback meegewogen in het uiteindelijke oordeel. Het formulier wordt zo aangepast dat er voldoende ruimte is voor feedback op alle onderdelen. Tevens staat hierop duidelijk dat het een feedbackformulier is en geen beoordelingsformulier. Het kan zijn dat VIO’s vragen om extra feedback, bijvoorbeeld van een collega, om meer input te krijgen op hun professionele gedrag. Bijvoorbeeld in het geval zij bepaalde aandachtspunten hebben meegekregen van anderen en/of die zelf hebben vastgesteld.

WAT TE DOEN BIJ VRAGEN?

Als er na de start (september 2021) onduidelijkheden zijn bij het invullen van het feedbackformulier professioneel gedrag in de stage, dan kan de stagebegeleider contact opnemen met het stagebureau van AVAG stagebureau.vaa@inholland.nl of stagebureau.vag@inholland.nl of de vragen bespreken tijdens het telefonisch contact dat tijdens de stage plaatsvindt. Tussendoor telefonisch contact opnemen kan uiteraard ook altijd.

image