Promovendi aan het woord

Er zijn op dit moment 12 onderzoekers bezig met hun promotieonderzoek bij de afdeling Verloskundige Wetenschap. In vorige edities kwamen verschillende promovendi aan het woord. Nu is het de beurt aan Anna Tsiamparlis-Wildeboer en Nasim Yadegari om te vertellen over hun promotieonderzoek.


Tekst: Stefanie Hendriks


PROMOVENDA ANNA TSIAMPARLIS-WILDEBOER

Anna Tsiamparlis-Wildeboer is docent bij AVAG en promoveert bij Medische onderwijskunde aan de VU op haar onderzoek naar ‘De invloed van zorgprofessionals op de verwerving van kennis en vaardigheden op het gebied van zwangerschap, ouderschap en gezonde leefstijl door de deelnemers van de verloskundige groepsconsulten.’

‘Door mijn werk als verloskundige in het OLVG-west ben ik in contact gekomen met CenteringPregnancy (CP). Als begeleider van CP-groepen heb ik de meerwaarde van deze vorm van consultvoering ontdekt en ik ben ervan overtuigd dat CP elke zwangere vrouw iets kan bieden op het gebied van zwangerschap, ouderschap of gezonde leefstijl. Vanuit die overtuiging leek het mij leuk om een proefschrift over dit onderwerp te gaan schrijven. Ik heb hiervoor Fedde Scheele, professor Medische Onderwijskunde aan de VU, benaderd en hij stemde ermee in om mij te begeleiden. In eerste instantie deed ik het promotieonderzoek in mijn vrije tijd, maar sinds vorig jaar heb ik voor twee dagen per week een promotieplaats bij AVAG. Doordat AVAG mij deze mogelijkheid biedt, begeleiden Fedde Scheele en Ank de Jonge sinds die tijd gezamenlijk mijn promotietraject, met daarnaast Esther Feijen-de Jong als copromotor.

Binnen mijn promotieonderzoek bekijk ik hoe verloskundigen en gynaecologen die groepsconsulten begeleiden omgaan met patiënteneducatie. Dragen ze zelf kennis over, of stimuleren ze de deelnemers om van elkaar te leren? Proberen ze om deelnemers te motiveren voor gedragsveranderingen en op welke factoren van gedragsverandering spelen ze dan in? Binnen de groepsconsulten speelt de groepsdynamiek een belangrijke rol. Hoe gaat de zorgprofessional hiermee om, welke tools heeft hij/zij nodig om elke deelnemer tot zijn recht te laten komen, hoe gaat hij/zij om met conflicten, welke leiderschapsrol speelt hij/zij? Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is om voor de medische en verloskunde-opleidingen inzichtelijk te maken hoe kennis over de begeleiding van groepsconsulten kan worden geïmplementeerd in de onderwijscurricula. Mijn eerste artikel is gepubliceerd in Patient Education and Counseling. Op dit moment ben ik samen met twee studenten van de Verloskunde Academie Groningen bezig aan mijn tweede onderzoek naar de bevordering van zelfmanagement door verloskundigen en gynaecologen die zwangere vrouwen begeleiden in prenatale individuele consulten of in prenatale groepsconsulten. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst voor zorgprofessionals waarmee ik wil onderzoeken in welke onderwerpen ze zelfmanagement stimuleren en op welke factoren van gedragsverandering ze daarbij inspelen. De bedoeling is dat deze studie nog een vervolg krijgt door in focusgroepen te kijken hoe zelfmanagement in groepsconsulten wordt bevorderd. Het zou fijn zijn als deze vragenlijst door zoveel mogelijk zorgprofessionals ingevuld zou worden.

Voor vragen over mijn onderzoek kun je mij mailen.'

“CenteringPregnancy kan elke zwangere vrouw iets bieden op het gebied van zwangerschap, ouderschap of gezonde leefstijl.”
“Ik doe onderzoek onder cliënten die veel bellen en vaker op het spreekuur willen komen dan gebruikelijk, zij komen soms wel dubbel zo veel consulten als normaal.”

PROMOVENDA NASIM YADEGARI

Nasim Yadegari is verloskundige en eigenaar van verloskundigenpraktijk Lavita in Zaandam. Ze promoveert bij de afdeling Verloskundige Wetenschap op haar onderzoek ‘Frequent attendance in midwife-led care’.

‘Mijn promotieonderzoek gaat over frequent attendance, oftewel: cliënten die meer zorg vragen dan gebruikelijk. Ik doe onderzoek onder cliënten die veel bellen en vaker op het spreekuur willen komen dan gebruikelijk, zij komen soms wel dubbel zo veel consulten als normaal. Ik zie dit fenomeen al jaren in mijn praktijk en het lijkt ook met de jaren toe te nemen. Ik vraag mij al heel lang af waar dit vandaan komt. Waarom komen deze cliënten steeds terug, schieten we als zorgverleners tekort en zo ja, waarin dan? Hoe kunnen we deze groep vrouwen geruststellen of is er iets anders aan de hand? Samen met Janneke Gitsels (mede-eigenaar bij Lavita) hebben we het er in de praktijk vaak over gehad. Na een rondvraag bleek het ook bij andere praktijken voor te komen, maar er bleek nog weinig onderzoek naar gedaan in Nederland. Janneke is toen een pilotstudie gestart. Uit deze pilotstudie (Gitsels et al. 2019) kwam naar voren dat psychosociale problematiek zoals depressie een rol speelt. Vervolgens bleek ook dat het juist níet vrouwen zijn met een lage SES. Een vervolgonderzoek was nodig. Omdat de VeCaS-data beschikbaar waren en de gelegenheid zich aandiende en het onderwerp mijn interesse heeft, besloot ik de kans aan te grijpen en te promoveren op dit onderwerp.

Omdat er in Nederland nog weinig over bekend is, wil ik met mijn promotieonderzoek eerst in kaart brengen wat voor cliënten ‘frequent attendance’ vragen/nodig hebben, welke overeenkomstige karakteristieken ze hebben en wat hun zorgbehoeftes zijn. Uit buitenlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat deze groep slechtere uitkomsten heeft, ik wil graag achterhalen of dit ook in Nederland het geval is. In een vervolgonderzoek kan er gekeken worden hoe een gepersonaliseerd zorgpad voor deze zwangeren ontwikkeld kan worden. Kennis over deze cliënten helpt verloskundigen om cliënten te herkennen en al vroeg de juiste zorg te leveren. Zo hoop ik uiteindelijk een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de verloskundige zorg en het verlagen van de werkdruk van verloskundigen. Promoveren is soms moeilijk te combineren met het werk als praktijkeigenaar én moeder zijn van jonge kinderen; er tijd voor vrijmaken blijft een uitdaging. Ik heb mijn rol in de VSV daarom tijdelijk opgegeven. Toch vind ik promoveren leuk én heel belangrijk. Je kan met onderzoek doen echt impact hebben en het verschil maken. Dat kan ook in de praktijk; ik haal veel voldoening uit de 1 op 1 zorg met mijn cliënten. De meerwaarde van zelf onderzoek doen is dat je met de uitkomsten ervan beleidsmatige veranderingen teweeg kan brengen, daarmee help je in 1 keer veel mensen en wordt je bereik groter.’ Ervaar jij ook een toename aan zorgvragen in je praktijk, ben je geïnteresseerd in dit onderwerp en wil je bijdragen aan onderzoek hiernaar? Je kunt altijd contact opnemen met Nasim.