image
image

Beste lezer,

Nu we langzaamaan uit de COVID-19 maatregelen raken en de zomervakantie aanstaande is, richten we de blik weer volop vooruit. Na de zomervakantie kunnen we zoals het er nu uitziet, weer zelf bepalen hoe we het onderwijs en het onderzoek gaan inrichten. We kunnen weer ‘op locatie’ doen wat we willen; maar zullen wat we in COVID-19 tijd hebben geleerd op het gebied van online en blendend onderwijs en onderzoek, daarin gaan inpassen. We hebben fors geïnvesteerd in digitale onderwijsvernieuwing, zowel op inhoudelijke expertise, in de ICT-ondersteuning als in de hardware en software en het gebruik daarvan. Daar gaan we het komende jaar veel profijt van hebben. De ‘kwaliteitsgelden’ die we vanaf 2020 beschikbaar hebben gekregen (u weet wel, die van het afschaffen van de basisbeurs), hebben we hier voor een belangrijk deel voor ingezet.

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE EN HOOGLERAAR IN NOTTINGHAM

In deze InTouch kunt u lezen hoe we in dit kader ook onze onderwijskundige visie aan het actualiseren zijn. Nieuwe inzichten in wat werkt in onderwijs en toetsing, zowel fysiek als digitaal, moeten daarin worden verwerkt. Daarmee bereiden we een volgende update voor van ons curriculum, die we ter hand nemen als de nieuwe toekomst van AVAG is gerealiseerd en we zicht hebben op de aanpassingen die de KNOV in het beroepsprofiel voor de verloskundige gaat doorvoeren. Verder zetten we onze tweede hoogleraar (naast Ank de Jonge) in het zonnetje: Corine Verhoeven, die hoogleraar Midwifery is geworden in Nottingham (UK), maar gelukkig ook voor ons blijft werken. Er is uiteraard nog meer te lezen: promovendi die vertellen over hun onderzoek, een docentcolumn, wie er zijn beëdigd en de nieuwspagina waar onze nieuwe collega’s zich voorstellen. In de volgende InTouch vertellen we u graag meer over de MSc Verloskunde, die we samen met de verloskunde academies in Maastricht en Rotterdam en de KNOV voorbereiden. We streven nog steeds naar een gezamenlijke start in september 2022. Ik wens u weer veel leesplezier met deze InTouch.

Wim Gorissen Directeur AVAG

InTouch

Juli 2021, Nr. 27, 13de jaargang

InTouch is een gratis magazine voor alle afgestudeerden en relaties van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. InTouch wil eraan bijdragen dat het contact tussen de Academie en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd of een relatie is, in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Wij stellen reacties en suggesties bijzonder op prijs. Hebt u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten!

Redactieadres

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

Telefoon: 020-495 34 56

intouch@verloskunde-academie.nl

Redactie

Stefanie Hendriks, Anne-Marike Smit, Joyce Kors, Anna Tsiamparlis-Wildeboer, Bouchra Skakni, Veerle Takes

Eindedactie

Stefanie Hendriks

Ontwerp en opmaak

Fotografie

Ruud Pos

Adressenbestand

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat AVAG zorgvuldig met uw adresgegevens om. Indien u wijzigingen door wilt geven, kunt u dit mailen naar alumni@verloskunde-academie.nl of verzenden naar hierboven genoemd adres.

image