Koninklijke onderscheiding voor Marianne Prins


Tekst: Wim Gorissen


Op Koningsdag 2021 werd Marianne Prins benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg deze onderscheiding als erkenning voor haar grote bijdrage in de afgelopen veertig jaar aan het behoud en doorontwikkelen van de Nederlandse verloskunde. Eerder dit jaar ontving zij tijdens de oratie van Ank de Jonge ook de Kloosterman penning voor haar bijdrage aan de fysiologische verloskunde in Nederland, zowel in de praktijk en de wetenschap als in de opleiding van verloskundigen.

Naast haar werk als verloskundige en als docent aan de opleiding in Amsterdam, heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan de modernisering van de opleiding en de curriculumontwikkeling. Ook heeft zij het wetenschappelijk denken en -onderzoek binnen de opleiding geïntroduceerd en ontwikkeld; niet alleen binnen de Amsterdamse opleiding (eerst bij de KVV en later bij AVAG) maar binnen álle verloskunde opleidingen in ons land. Zij was verder (mede)auteur van vijf drukken van het handboek ‘Praktische Verloskunde’ en actief in landelijke werkgroepen en overlegorganen van de KNOV en daarbuiten.

Marianne is hiermee van groot belang geweest voor de kennisoverdracht aan nieuwe generaties beroepsbeoefenaren in de verloskunde.

Voor de studenten aan onze opleiding was zij door haar persoonlijkheid een enorme stimulans en een rolvoorbeeld. Zij speelde (en speelt ondanks haar recente pensionering nog steeds) binnen en buiten de opleiding én in de geschiedenis van de Nederlandse verloskunde een belangrijke rol. De onderscheiding is vanuit AVAG aangevraagd en ondersteund door een groot aantal personen vanuit opleiding en onderwijs, vanuit de wetenschap en vanuit de beroepsorganisaties en het werkveld. Voor geïnteresseerden is de livestream van de uitreiking hier terug te zien.

Toekomst AVAG

Het afgelopen halfjaar zijn voorstellen ontwikkeld om AVAG als dochterstichting in te bedden in Hogeschool Inholland; en over hoe de samenwerking tussen AVAG, Inholland, VUmc (c.q. Amsterdam UMC) en UMCG rond onderwijs en onderzoek verder vorm gaan krijgen.

De samenwerking met de UMC’s is uitgewerkt in waardenproposities en een sturingsvoorstel in de vorm van een ‘geboortezorgtafel’. Op het moment liggen de inhoudelijke voorstellen bij de gezamenlijke besturen voor besluitvorming. Bij akkoord daarop wordt dit verder juridisch uitgewerkt. We streven er nog steeds naar de nieuwe inbedding van AVAG binnen Inholland en de vernieuwde samenwerking met de beide UMC’s per 1 januari 2022 in te kunnen laten gaan. In de volgende InTouch vertellen we hier meer over.

Nieuwe collega’s

Afgelopen maanden zijn er weer nieuwe collega’s ons team komen versterken. We stellen ze aan je voor.

Henriëtte van Wijk

Sinds april 2021 relatiebeheerder van de stages in Groningen

‘Na mijn afstuderen in Amsterdam (1995) ben ik eerst als waarneemster gaan werken en heb ik een eigen praktijk in Haarlem gehad. Na 5 jaar vertrok ik terug naar mijn roots, de provincie Groningen. Ik heb 16 jaren als verloskundige in Groningen gewerkt, waarvan de laatste jaren in de Stadspraktijk. Met veel plezier heb ik studenten begeleid tijdens stages en geef ik sinds 4 jaren ITV lessen aan de VAG. Daarnaast geef ik zo nu en dan scholingen aan kraamverzorgsters. Met mijn eigen coachpraktijk ‘Coaching Bevalt’ coach ik zwangeren en kraamvrouwen die niet goed in hun vel zitten, of een trauma hebben van hun partus of anderszins vastlopen. Als relatiebeheerder verloskundige stages komen veel zaken samen die ik erg leuk vind om te doen; verbinden van praktijken aan de opleiding en werken binnen een organisatie waar ik energie van krijg.’

Sonja Blanken-Leemreize

Sinds april 2021 stagecoördinator in Amsterdam

‘Na mijn afstuderen (1997) heb ik van 1998 tot 2005 als verloskundige/ praktijkopleider gewerkt bij de Blauwe praktijk. Na 2005 heb ik nog een aantal jaar gewerkt als klinisch verloskundige. Sinds 2011 ben ik niet meer praktiserend. Ik heb samen met mijn man zijn bedrijf helpen groeien. Na een tijdje ontstond er steeds meer tijd en ruimte om te doen waar ik zelf blij van word en heb ik diverse trainingen gevolgd (Transactionele-Analyse, Intervisie begeleider, Organisatie opstellingen). Ik verheug me erop dat ik alle opgedane kennis en ervaring kan inzetten om mijn bijdrage te gaan leveren aan het stageteam.’

Kirsten Hoijtink

Sinds april 2021 stagecoördinator in Amsterdam

‘Na het afronden van mijn studie aan de Verloskunde Academie Groningen in 2013 heb ik meerdere jaren als verloskundige gewerkt, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Inmiddels is de keuze gevallen op een baan met meer regelmaat. Ik heb het afgelopen jaar achter de schermen van de geboortezorg gewerkt en ben volledig gestopt in de praktijk. Met mijn ervaring in het werkveld hoop ik mijn steentje te kunnen bijdragen aan het stageteam.’

Kiaya Knoop

Sinds mei 2021 docent Verloskunde in Amsterdam

‘Na mijn afstuderen in 2016 ben ik gestart met werken als eerstelijns verloskundige in Harderwijk. Met heel veel plezier en passie heb ik vele kindjes geboren zien worden en ouders mogen begeleiden. Naast de standaard verloskunde, heb ik me ook ingezet binnen de Centering Pregnancy, preconceptie, anticonceptie, (borst)voeding en ben ik geschoold tot verloskundig haptonoom. Verloskunde blijft toch zo bijzonder. Leuk om nu op een totaal andere manier aan de slag te mogen op de academie.’

Rebecca Jansen

Sinds april 2021 docent Verloskunde in Amsterdam

‘Ik ben in 2018 afgestudeerd aan de Verloskunde Academie in Amsterdam. Hierna ben ik als verloskundige gestart in Nijkerk in de eerste lijn. Eveneens heb ik gewerkt in Harderwijk en Dronten, waarna ik gesetteld ben in Nunspeet. Hier ben ik nu nog steeds werkzaam en heb ik het hartstikke naar mijn zin. De verloskunde blijft een bijzonder mooi vak, daarom wil ik naast praktiserend verloskundige ook graag wat anders doen met mijn verloskundige kennis. Vandaar dat ik ben gaan doceren op de academie!’

Sanna van Asperen

Sinds juni 2021 docent Verloskunde in Amsterdam

‘Na het afronden van mijn opleiding in Amsterdam in 2008 ben ik gestart als waarneemster, waarna ik vervolgens 11,5 jaar heb gewerkt als klinisch verloskundige in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam-Noord. In het ziekenhuis hield ik me naast de diensten vooral bezig met voorlichtingsavonden, Centering Pregnancy in samenwerking met de eerste lijn en nam ik deel aan de commissie Zorgpaden en Protocollen van het VSV. Zo nu en dan zal ik daar op basis van een 0-uren contract diensten blijven vervullen. Ik was eraan toe om mijn perspectief te verbreden en op een andere manier met dit mooie vak bezig te zijn. Ik kijk dan ook uit naar mijn nieuwe werkzaamheden en alle nieuwe dingen die ik mag gaan leren!’

BEËDIGD

In het afgelopen half jaar zijn beëdigd tot verloskundige:

GRONINGEN: ANOUK SCHAGEN, MARIT KENTER, ANNA-GRÉ IDSINGA, LIDEWIJ BANGMA, LISA ROEBERSEN

AMSTERDAM: CAREN HAKKENBERG, STHÉFANNE VAN NES, OUMAIMA TAGNAOUTI MOUMNANI, SAMIRA MIJNEN, ESMÉE HELLING, SIMONE MEIER, WIL-ANNE SCHUT, BENTE MEIJERINK, SARA NASSER, MARLOES VAN DER BEEK, IRA-LISA TER BEEK, BELINDA VAN DER KLIS, MARGARET HOEZEN, JULIA AARTSE, ANNEMIJN DE HAAS

Wij zijn trots op deze dames en wensen ze allemaal veel geluk, plezier en succes toe in hun loopbaan!

Vanwege de coronamaatregelen vonden de beëdigingen in kleine kring plaats.

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

image
image
image
image