Promovendi
aan het woord

Er lopen inmiddels twaalf promotietrajecten bij Midwifery Science. In de vorige editie vertelden vier promovendi over hun promotietraject. Nu zijn Anna en Joyce aan de beurt.


Tekst: Stefanie Hendriks


PROMOVENDUS ANNA SEIJMONSBERGEN

Anna Seijmonsbergen is verloskundige en onderzoeker bij de afdeling Midwifery Science. Ze promoveert op haar onderzoek “Regionale variatie in interventies”. Naast promoveren, werkt ze als wetenschappelijk adviseurvoor coöperatie LEO in Leiden en op projectbasis via de KNOV.

“Na mijn master begon ik in mijn eigen tijd met onderzoek doen naar regionale variaties op het gebied van interventies tijdens de baring. Tot Ank de Jonge kwam met haar onderzoek naar internationale variatie in interventies. Ik werd gevraagd deze studie te leiden als promovendus, omdat het regionale onderzoek daar mooi op aansloot.

Het is interessant om te onderzoeken waarin landen onderling verschillen en hoe het zit met de variatie binnen Nederland. Grote variatie zonder dat de perinatale en maternale uitkomsten beter zijn in landen met hoge incidenties van interventies, kan erop wijzen dat interventies in sommige landen te veel worden gebruikt. Aan de andere kant kan grote variatie ook wijzen op te weinig gebruik van interventies.

Ook binnen Nederland speelt dit. Tussen de provincies vonden we de grootste variatie in pijnbestrijding, bijstimulatie, episiotomie en de betrokkenheid van de kinderarts post partum. In regio’s met hogere incidenties vonden we niet betere uitkomsten. Een signaal dat het in die regio’s mogelijk te vaak gebruikt wordt.


Mijn interesse in onderzoek doen was er al tijdens de opleiding, toen ik mijn eerste scriptie schreef. Mijn tweede scriptie schreef ik tijdens de master Evidence Based Practice. Ik hoop binnenkort subsidies binnen te halen, zodat ik na mijn promotietraject door kan blijven gaan met onderzoek doen.”


“Ik hoop binnenkort subsidies binnen te halen, zodat ik na mijn promotietraject door kan blijven gaan met onderzoek doen”
“De kennis en het materiaal dat ik tijdens mijn onderzoeken verzamel, wil ik gebruiken voor het ontwikkelen van onderwijs”

PROMOVENDUS
JOYCE KORS

Joyce Kors is onderwijskundige en werkt als beleidsadviseur werkveldontwikkeling bij AVAG. Ze is vanaf januari 2018 gestart met haar promotietraject bij VUmc School of Medical Sciences. Haar promotieonderzoek gaat over ‘Training en onderwijs in autonomie-ondersteunende prenatale consulten’.

“Het idee om te promoveren kwam eigenlijk door het proefschrift van mijn collega Linda Martin over counseling binnen de prenatale screening. Er is nog weinig bekend over effectieve hulp bij besluitvorming binnen de (verloskundige) zorg. Met mijn achtergrond als onderwijskundige wil ik graag onderzoeken hoe we de studenten in het medisch onderwijs kunnen leren om zelfregulatie bij cliënten en patiënten te vergroten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat hoe autonomer iemand is, hoe tevredener mensen zijn over hun beslissingen en hoe therapie trouwer (medicatie slikken, gedrag veranderen).

Ik benader mijn onderzoek vanuit de Self Determination Theory (SDT). Deze theorie is bewezen effectief en gaat uit van de drie psychologische basisbehoeftes: autonomie, competentie en verbondenheid. De theorie is nog niet toegepast binnen besluitvorming tijdens verloskundige consulten. De studies die ik doe binnen mijn promotie gaan over besluiten in consulten (medisch breed), de structuur en rol van de taal tijdens consulten en het effect hiervan op de autonomie van de cliënt. De kennis en het materiaal dat ik tijdens mijn onderzoeken verzamel, wil ik gebruiken voor het ontwikkelen van onderwijs. Ik geloof dat medisch onderwijs de sleutel is om de zorg te verbeteren. Onderzoek doen is leuk, ik ben elke dag bezig met de vraag: doen we het nu wel op de goede manier of kan het beter? Mijn drijfveer is onderzoek doen, promoveren is daarin de weg om het te leren.”