Vernieuwde scholing
stagewerkbegeleiding

Een groot deel van de opleiding Verloskunde vindt plaats in de praktijk. Omdat we als opleidingen weten dat er onder verloskundigen veel potentieel aanwezig is als stagebegeleider, de al aanwezige kwalitatief goede opleiders willen erkennen en landelijk eenduidigheid nastreven, hebben de drie opleidingen Verloskunde in samenwerking met de KNOV een nieuwe landelijke scholing Stagewerkbegeleiding ontwikkeld.

Deze scholing is toegankelijker, omdat iedere stagebieder voor zichzelf kan bepalen waar en wanneer hij of zij de scholing volgt. De stagecarrousels komen te vervallen. De scholing gaat vanaf september van start en wordt opgebouwd in vier modules die afzonderlijk van elkaar te volgen zijn. De vier basismodules bestaan uit:

1. Opleidings specifieke module

2. Coachen, de basis

3. Evalueren en beoordelen

4. Opzetten, uitvoeren en reflecteren: begeleidingstraject op maat


Behalve module 1, de opleidingsspecifieke module, zijn de modules op alle drie de locaties op verschillende momenten in het jaar te volgen.

Iedere module bestaat uit een dagdeel van vier uur met een voorbereidingsopdracht van twee uur. Na het volgen van de vier modules én het inleveren van een eindopdracht, ontvang je een certificaat als stagebegeleider. Om een certificaat te verkrijgen, rond je de modules en eindopdracht binnen twee jaar af.

Voor stagebieders die een korte opfriscursus wensen, is het gemakkelijk om een losse module te volgen. Dan krijg je geen nieuw certificaat, maar ben je als begeleider wel up-to-date.

EXTRA VERDIEPING

Voor stagebieders die willen blijven werken aan hun opleiderscompetenties, zijn er ook verdiepende modules te volgen, bijvoorbeeld:

- Verdiepend coachen

- Begeleiden van jongvolwassenen

- Begeleiden van klinisch redeneren/EBM


Binnenkort ontvangen alle stagebieders een uitnodiging.
De data komen op de website.

Unieke IPE-unit

AVAG heeft in samenwerking met OLVG-west in Amsterdam een interprofessionele educatie (IPE)-unit op de kraamafdeling opgezet.

Op de IPE-unit worden coassistenten, verloskunde/gynaecologie en kindergeneeskunde, verloskundigen in opleiding (VIO’s) en startende algemeen verpleegkundigen samen gedurende een week getraind in authentieke zorgsituaties, met als doel het gezamenlijk leren verlenen van effectieve, veilige en patiëntgerichte zorg aan de kraamvrouw, haar kind en haar omgeving.

SAMEN WERKEN
AAN EEN OPLEIDING

AVAG wil opleiders in de praktijk, als mede-opleider vanstudenten, graag betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs. Op 18 maart vond in Amsterdam een eerste platformbijeenkomst plaatstussen opleiders aan de opleiding en opleiders in het werkveld in de eerste en tweede lijn.

Tijdens deze bijeenkomst is gezamenlijk gekeken naar de uitdagingen om studenten Verloskunde goed op te leiden in een sterk en snel veranderende geboortezorg. Er kwamen vele mogelijke oplossingen aan bod. Duidelijk werd dat elke oplossing vraagt om intensieve samenwerking tussen de verloskundigen in eerste en tweede lijn en de opleiding.


Wij zijn bezig met het verkennen van mogelijke oplossingen die zijn aangedragen, waaronder het idee van een praktikantenhuis 2.0 en manieren om de fysiologie te bestendigen. De tweede platformbijeenkomst is in de planning!